søndag 30. desember 2018

Parkrun er kommet til Bergen

Park Run kom til Bergen i oktober i år! Dette 5 km løpet, som er for alle, arrangeres hver lørdag kl 0930 i Løvstien. Og det er helt gratis. Registreringen foregår via din egen PC/mobil der du printer ut en "barcode" (med strek-kode) som fremvises ved start. Dette gjøres kun en gang. Resultatene, som inkluderer din og andres tid/plassering, samt PB, antall løp, "age grade" m.m. finnes også. Imponerende greier og veldig inspirerende. Se mer på http://www.parkrun.no/lovstien. Alle bilder er fra Løvstien Parkrun arrangørene.

Park Run, som startet i England i 2008, er blitt veldig populært og arrangeres nå i over 20 land og 5 kontinent. Deltakerantallet har passert fem millioner og alt drives på frivillig basis. Løvstien er et glimrende valg for Bergen, selv om den er litt tøff med noen bakker her og der. Men dette oppveies helt av den gode opplevelsen, det gode miljøet og den fantastiske utsikten over verdens vakreste by!

Paul Sinton-Hewitt startet "Bushy Parkrun" i London i 2004, som ganske raskt bredte seg til rundt om i England som "UK Time Trials". I 2008 ble navnet "Parkrun" tatt i bruk og året etter spredte løpet seg til andre land, med Danmark som første ikke engelske land. I 2017 kom Parkrun til Norge (Oslo), mens det altså i oktober i år kom til Bergen. Stavanger og Trondheim er også med på Parkrun-kartet.

Ingen kommentarer: